Polityka prywatności

Administrator

 1. Administratorem danych jest Maria Cieślik, ul. Plebiscytowa 14 b , 47-400 Racibórz, NIP: 639 133 88 34. Na potrzeby niniejszej polityki będziemy posługiwać się zwrotami „Żłobek” lub „Żłobek Iskierka”.

Podstawa prawna

 1. Wszystkie dane zbieramy na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235,z późn. zm.), z uwzględnieniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, z późn. zm.) art. 43 ust. 1, pkt. 4. , Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/69 z dnia 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...)

 2. Żłobek Iskierka zbiera i przetwarza dane osobowe dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych)z zachowaniem szczególnej staranności oraz zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wynikających z przepisów prawa.

Gromadzenie danych

 1. Żłobek Iskierka gromadzi następujące dane:

  imię nazwisko rodziców, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania rodziców i dziecka, telefon kontaktowy, adres e-mail,

  miejsce pracy rodziców, PESEL i numer dowodu osobistego, dane dotyczące zdrowia dziecka: alergie, choroby przewlekłe, wady wrodzone lub nabyte, nawyki żywieniowe, nawyki społeczne dziecka.

 

 1. Osoby, których dane dotyczą, podają dane dobrowolnie, jednakże korzystanie z usług i oferty Administratora danych nie jest możliwe bez podania danych niezbędnych do realizacji określonych celów.

 2. W momencie zakończenia współpracy tj. po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy wszystkie dane zostaną niezwłocznie usunięte. Oznacza to, że dane te pozostają w posiadaniu Żłobka tylko i wyłącznie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Natomiast dane te nie są w żaden inny sposób wykorzystywane, czy też przekazywane.

Sposób udostępniania danych

 1. Żłobek Iskierka co do zasady nie udostępnia żadnym podmiotom danych osobowych dzieci, ani ich rodziców.

 2. Dopuszczamy przypadki, w których Żłobek Iskierka gromadzone dane udostępnia tj.:

  a) w sytuacji wezwania pogotowia ratunkowego do dziecka – na żądanie lekarza/ratownika medycznego

  b) na potrzeby dotacji otrzymywanych przez Żłobek Iskierka – tylko w zakresie: imię nazwisko dziecka, imię nazwisko rodziców, miejsce zamieszkania dziecka i rodziców, data urodzenia.

  c) na potrzeby obowiązku sprawozdawczego, jaki ciąży na Żłobku Iskierka względem Głównego Urzędu Statystycznego – udostępniamy tylko dane statystyczne, nie pozwalające na jakąkolwiek identyfikację konkretnego dziecka lub rodzica

  d) na potrzeby ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków – tylko w zakresie imię nazwisko dziecka, imię nazwisko rodziców, miejsce zamieszkania dziecka i rodziców, data urodzenia, numer PESEL.

 

Galeria

pix pix pix pix pix pix

Oferta w skrócie

 • profesjonalna opieka
 • zajęcia edukacyjne
 • wczesne kształcenie językowe (j. angielski)
 • rytmika
 • zajęcia plastyczne
 • konsultacje logopedyczne
 • elementy muzykoterapii

Kontakt

Żłobek „Iskierka”

ul. Plebiscytowa 14 b
47-400 Racibórz – Markowice

tel. 507 108 915
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.